Obraz Alt

Usługi

Fizjoterapia

Tutaj jesteś:

Fizjoterapia

Każda z usług zaczyna się 60 min konsultacją.

O cenę i terminy zapytaj w naszej recepcji.

CZAS TRWANIA: 60 min

Fizjoterapia jest dziedziną nauki skupiającą się na różnorodnych metodach leczenia, wykorzystujących środki naturalne. Obejmuje szerokie spektrum zagadnień związanych z leczeniem ruchem i zabiegami fizykoterapeutycznymi. Jako dyscyplina naukowa wiąże się także ściśle z bioetyką, naukami behawiorystycznymi, a nawet społecznymi, dzięki czemu fizjoterapia stanowi nieodzowny element rehabilitacji leczniczej (medycznej) – składają się na nią działania mające na celu przyspieszenie rekonwalescencji oraz ułatwienie choremu powrót do sprawności i możliwości spełniania codziennych czynności.

Czym jest fizjoterapia?

Celem jaki zakłada sobie fizjoterapia jest poprawa sprawności ruchowej i siły organizmu, a także: złagodzenie bólu oraz przywrócenie sprawności fizycznej. Fizjoterapia składa się z dwóch podstawowych działów:

 • kinezyterapii, która skupia się na ruchu i mobilności,
 • fizykoterapii, która posiłkuje się zabiegami fizykalnymi (w terapii wykorzystuje czynniki fizyczne inne niż ruch).

Ich połączenie i wzajemne przenikanie się umożliwia opracowanie terapii, która umożliwi wznowienie codziennych czynności, w tym: pracy zarobkowej, edukacji, realizowania pasji i opieki osobistej. Poprzez badania oraz wykonanie szeregu testów funkcjonalnych fizjoterapeuta wie jakie właściwe środki i metody terapeutyczne dobrać, aby pomóc pacjentowi w szybkim powrocie do sprawności. Przebieg terapii zależeć będzie jednak od postępów pacjenta – właśnie w oparciu o nie specjalista fizjoterapeuta może kontrolować efekty swojej pracy oraz weryfikować program leczenia tak, aby jak najlepiej współgrał z potrzebami danego pacjenta.

Na skuteczną fizjoterapię składają się także doskonalone na przestrzeni lat metody
i techniki rehabilitacyjne, które wykorzystuje się podczas pracy z pacjentem.

Na czym polega praca fizjoterapeuty?

Na skuteczną fizjoterapię składają się także doskonalone na przestrzeni lat metody i techniki rehabilitacyjne, które wykorzystuje się podczas pracy z pacjentem. Zadaniem rehabilitanta jest przede wszystkim zapewnienie komfortu pacjentowi, objaśniając dokładnie na czym będzie polegać planowana ścieżka terapii, a także modyfikując ją w zależności od postępów i zmian zachodzących w organizmie. Fizjoterapia stawia sobie za priorytet także doraźne łagodzenie dolegliwości bólowych, aby sam proces leczenia mógł okazać się dla pacjenta jak najprzyjemniejszy.
Fizjoterapeuci wykorzystują zdobytą wiedzę oraz umiejętności do poprawy mobilności ciała pacjenta, a także łagodzenia objawów i leczenia przyczyn szeregu schorzeń powiązanych z funkcjonowaniem poszczególnych układów ciała, takich jak dolegliwości:
 
 • układu nerwowo-mięśniowo-szkieletowego (ból pleców, zaburzenia związane z urazami kręgosłupa szyjnego, urazy sportowe, zapalenie stawów),
 • układu sercowo-naczyniowego (przewlekłe choroby serca, rehabilitacja po zawale serca),
 • układu oddechowego (astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, mukowiscydoza),
 • neurologiczne (choroba Parkinsona, udar, stwardnienie rozsiane).

Czym się zajmuje fizjoterapeuta?

Aby móc zapewnić pacjentowi profesjonalną opiekę fizjoterapeutyczną kluczowe jest utrzymanie bliskiej współpracy między fizjoterapeutą, specjalistą prowadzącym terapię oraz osobą, która poszukuje pomocy. To podstawa dla opracowania rozwiązań, które umożliwią szybki i sprawny powrót do zdrowia i sprawności fizycznej. Zrozumienie potrzeb pacjenta oraz możliwość zaoferowania mu ulgi w dyskomforcie i dolegliwościach bólowych to priorytet każdego fizjoterapeuty.
Działalność fizjoterapeuty obejmuje działania z zakresu:

 • fizjoterapii neurologicznej,
 • fizjoterapii ortopedycznej,
 • korekcji wad postawy,
 • analizy i terapii dolegliwości bólowych (narządu ruchu, kręgosłupa i stawów obwodowych) uzupełnianą technikami fizykoterapeutycznymi.

Wcześniej pacjent trafiał na stół fizjoterapeuty w oparciu o zalecenia od reumatologa, lekarza ortopedy czy neurologa. Obecnie jednak coraz powszechniejszą praktyką jest aby z danym problemem lub przypadłością udać się bezpośrednio do fizjoterapeuty działającego indywidualnie, w zespole terapeutycznym, a także we współpracy z pracownikami socjalnymi i służby zdrowia czy specjalistami. Współcześnie fizjoterapeuci specjalizują się najczęściej w obrębie terapii określonego rodzaju zaburzeń. Natrafić można na profesjonalne placówki wyspecjalizowane w zabiegach i technikach z zakresu niwelowania dolegliwości bólowych – jedną z nich jest ODNOVA CLINIC.

 

Fizjoterapeuta zajmuje się leczeniem dysfunkcji układu nerwowo-mięśniowego, mięśniowo-szkieletowego, sercowo-naczyniowego oraz oddechowego. Do najczęstszych przyczyn zgłoszenia się po pomoc do fizjoterapeuty należą m.in.:

 • przebyty uraz czaszkowo-mózgowy lub wielonarządowy,
 • złamania oraz uszkodzenia stawów,
 • zdiagnozowana osteoporoza zwyrodnienia stawów,
 • schorzenia przewlekłe typu SM, SLA, MPD, astma.
 • nawracające dolegliwości bólowe kręgosłupa lub stawów obwodowych,
 • przebyty udar mózgu,
 • poważny uraz rdzenia kręgowego.

Warto także wiedzieć, że fizjoterapeuci stanowią jeden z najszerzej reprezentowanych zawodów medycznych. Nic zresztą dziwnego. Postępujący proces starzenia się społeczeństw wymaga coraz szerszej rzeszy specjalistów gotowych pomagać pacjentom z dolegliwościami bólowymi oraz rekonwalescencją pourazową.

Fizjoterapia Katowice – główne metody i techniki pracy

Fizjoterapia stanowi dziedzinę nauk medycznych, której głównym przedmiotem zainteresowania i celem jest doraźna pomoc pacjentowi oraz łagodzenie objawów o podłożu chorobowym czy zaistniałych w wyniku urazu. Najważniejsze jest, aby terapia umożliwia pacjentowi powrót do dawnej sprawności w jak największym stopniu, pozwalając mu na aktywność zawodową i społeczną. Fizjoterapia jest silnie powiązana z naukami o kulturze fizycznej, naukami behawioralnymi, a także społecznymi, takimi jak psychologia, pedagogika czy socjologia. Dzięki temu właśnie, przy pomocy odpowiednich technik, możliwe jest holistyczne oddziaływanie na organizm pacjenta.

Do najważniejszych technik w zanadrzu fizjoterapeuty należą:

Terapia manualna – która polega na szczegółowym badaniu, diagnozowaniu oraz leczeniu manualnym. Jest to technika stosowana najczęściej w kontekście urazów stawów, więzadeł, mięśni i struktur torebkowych. Składa się na nią wiele technik, w tym m.in. masaż funkcyjny, stymulacja i rozciąganie mięśni, mobilizacja stawowa oraz specjalistyczne ćwiczenia. Metoda ta skupia się przede wszystkim na niwelowaniu dyskomfortu i bólu, a także na stopniowym zwiększaniu zakresu ruchów danego obszaru ciała.

Kinesiotaping – czyli nowoczesna metoda wykorzystująca specjalne plastry (tejpy, taśmy), które umożliwiają usprawnienie funkcjonowania konkretnych obszarów ciała, a także stosowane są by odciążyć tkanki miękkie, aktywizować głębokie struktury mięśni i powięzi w sposób nieinwazyjny. Więcej o kinezjotapingu przeczytasz tutaj.

Trening funkcjonalny i terapeutyczny – czyli inaczej kinezyterapia opierająca się na wyborze ćwiczeń przygotowanych przez fizjoterapeutę tak, aby jak najlepiej wspomagały rekonwalescencję i regenerację ciała. Wykonywane są pod okiem terapeuty lub samodzielnie. Stanowią nieodzowny element skutecznej fizjoterapii. Elementem kinezyterapii jest także tzw. metoda PNF, czyli proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu, polega na odtworzeniu utraconej funkcji ruchu.

Fizykoterapia – czyli zbiór różnorodnych zabiegów bazujących w szczególności na wykorzystaniu działaniu impulsów elektrycznych i ultradźwięków. Tego typu techniki są metodami uzupełniającymi cały proces fizjoterapii i rehabilitacji.

Metoda McKenziego – technika umożliwiająca leczyć i wnikliwie diagnozować dolegliwości bólowe kręgosłupa, których podłożem są przeciążenia. Stosowanie terapii umożliwia także uczulić pacjenta na to w jaki sposób funkcjonuje kręgosłup na co dzień oraz jak prawidłowo zadbać o jego zdrowie.

Fizjoterapia w Polsce – obecnie i w przyszłości

W Polsce wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega na udzielaniu w sposób bezpośredni świadczeń zdrowotnych, usług o charakterze społecznym. Zgodne z treścią Art. 18d ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej; Dz. U. nr 91 poz. 408 z późniejszymi zmianami – “osoba wykonującą zawód medyczny to osoba, która na podstawie odrębnych przepisów uprawniona jest do udzielania świadczeń zdrowotnych, oraz osoba legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny”.

Studia z zakresu fizjoterapii uwzględniają samodzielną praktykę. Polega ona na zastosowaniu wiedzy do przygotowania programów rehabilitacji lub fizjoterapii dla osób zmagającymi się różnorodnymi dysfunkcjami. Wymaga to znajomości diagnostyki funkcjonalnej, umiejętności wykonywania zabiegów z zakresu: fizykoterapii, kinezyterapii, terapii manualnej i różnych technik masażu. Jest to kluczowe zarówno dla właściwego doboru środków fizjoterapii i technik terapeutycznych, ale także dla prawidłowego kontrolowania efektów prowadzonej terapii oraz ewentualnego zweryfikowania jej toku w oparciu o postępy, jakich dokonuje pacjent.

Zamknij

KONTAKT

ul. Porcelanowa 23 s, 40-246

Katowice Recepcja:
tel. +48 32 308 77 33
tel. +48 796 772 977
tel. +48 796 775 277
rejestracja@odnovaclinic.com

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek – Piątek:
07:00 – 21:00

Sobota:
07:00 – 16:00

Niedziela: zamknięte

Zobacz nas na: