Obraz Alt

Usługi

Rehabilitacja

Tutaj jesteś:

Rehabilitacja

Każda z usług zaczyna się 60 min konsultacją.

O cenę i terminy zapytaj w naszej recepcji.

CZAS TRWANIA: 60 min

Sprawność fizyczna jest niezwykle istotna dla każdego człowieka. Jest to niezbędna funkcja potrzebna do wykonywania codziennych czynności zawodowych, jak również prywatnych. Ruch w każdej postaci jest niezbędnym elementem egzystencji człowieka, już od momentu samych narodzin. Od niej zależy sposób w jaki się poruszamy, siedzimy, śpimy, wypoczywamy, relaksujemy się, a co najważniejsze – podstawa dobrostanu naszego organizmu. Niekiedy jednak zdarza się, że na skutek poważnych wypadków, różnego rodzaju schorzeń, czy wieku sprawność zostaje utracona lub zmniejszona. Tego typu ograniczenia dają podwaliny do podjęcia procesu rehabilitacji.

Czym jest rehabilitacja?

Sama nazwa oznacza dosłownie “przywracanie sprawności”. Warto jednak podkreślić umowy charakter tej nazwy, bowiem odnosi się ona do nabytej utraty sprawności, a nie do wad wrodzonych, którymi także zajmują się fizjoterapeuci. Rehabilitacja ruchowa to zatem “usprawnianie” funkcjonowania osób z dysfunkcją narządu ruchu. Twórcami współczesnej rehabilitacji są: profesor Howard Rusk, a w Polsce profesor Wiktor Dega.

 

Polska szkoła rehabilitacji zaproponowała tzw. model rehabilitacji (jego twórcami są m.in. Marian Weiss i Aleksander Hulek), na który składają się:

 • powszechność – każdy ma prawo do skorzystania z rehabilitacji, niezależnie od rozpoznania, wieku i rokowania,
 • wczesność (zapoczątkowania) – powinna być rozpoczęta jak najwcześniej,
 • kompleksowość – działania prowadzone powinny być przez zespół specjalistów i być kierowane na wszystkie sfery życia pacjenta (fizyczne, psychiczne, duchowe, zachowania społeczne itd.) przy użyciu różnorodnych terapii i technik.

Rehabilitacja jest integralnym procesem leczenia, a jej przebieg, czas trwania oraz wykorzystywane metody są dobierane w zależności od stanu pacjenta, a także rodzaju utraty sprawności.

Na czym polega proces rehabilitacji?

Zabiegi z zakresu rehabilitacji mogą być wykonywane w warunkach szpitalnych, ambulatoryjnych, w ośrodku lub oddziale dziennym, a także w warunkach uzdrowiskowych.

Jednym z elementów rehabilitacji medycznej jest fizjoterapia, w której obrębie wyróżnia się kinezyterapię, czyli leczenie poprzez ruch, masaże, a także fizykoterapię. Ostatnia wykorzystuje szereg różnorodnych technik i metod przywracania sprawności.

Wśród nich wymienia się m.in.:

 • termoterapię (leczenie wysokimi i niskimi temperaturami),
 • światłolecznictwo,
 • magnetoterapię oraz magnetostymulację,
 • leczenie dźwiękiem,

Stosowanie zabiegów z zakresu fizykoterapii powinno być konsultowane z lekarzem prowadzącym i stanowić element kompleksowej opieki rehabilitacyjnej.

Kiedy rehabilitacja jest nam potrzebna?

WHO określa rehabilitację jako działanie o charakterze kompleksowym, które osobom niepełnosprawnym fizycznie i psychicznie przywraca pełną albo maksymalną do osiągnięcia sprawność. Jest ona integralnym i nieodzownym elementem współczesnego procesu leczenia. Dzięki rehabilitacji osoba niepełnosprawna zyskuje możliwość włączenia się w życie społeczne i zawodowe.

Rehabilitacja jest zatem stosowana w przypadku utracenia sprawności w wyniku wad wrodzonych, ale także przebytych chorób i urazów. Kompleksowo zaplanowana i dopasowana do potrzeb pacjenta rehabilitacja jest ważną składową leczenia, a wykorzystane przez nią metody umożliwiają przywrócenie sprawności oraz możliwość powrotu do życia społecznego oraz zawodowego.

Ze względu na podnoszenie sprawności określonych układów i narządów wyróżnia się rehabilitację:

 • kardiologiczną – przywraca sprawność utraconą w wyniku chorób kardiologicznych (np. zawału serca, nadciśnienia tętniczego) i po przebytych operacjach, m.in. wad serca, transplantacji, przezskórnych interwencjach wieńcowych,
 • ortopedyczną – skierowaną do pacjentów po przebytych urazach, a także po długotrwałym unieruchomieniu,
 • neurologiczną – przywraca sprawność po przebyciu schorzeń układu nerwowego, np. po udarach mózgu, przy stwardnieniu rozsianym, po urazach czaszkowo-mózgowych, w chorobie Parkinsona, po zabiegach neurochirurgicznych,
 • onkologiczną – dotyczy osób leczących się na nowotwory; może zapobiegać powikłaniom, przywracać sprawność albo łagodzić objawy w terminalnym stadium choroby,
 • ginekologiczną – przywraca sprawność w zespole napięcia przedmiesiączkowego, przewlekłych stanach zapalnych przydatków, nietrzymaniu moczu, po operacjach ginekologicznych, w czasie ciąży,
 • pulmonologiczną (oddechową) – przywraca sprawność utraconą w efekcie chorób układu oddechowego.

Element procesu terapeutycznego – rehabilitacja w Katowicach

Rehabilitacja jest integralną częścią procesu terapeutycznego, która na równi z innymi metodami leczenia, współdecyduje o jego ostatecznej efektywności. Ze względu na zróżnicowanie oddziaływań rehabilitacja (szczególnie neurorehabilitacja) jest często prowadzona przez interdyscyplinarny zespół terapeutyczny składający się z lekarzy różnych specjalności: fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pielęgniarek, logopedów, psychologów.

Należy sobie uświadomić, jak szerokim pojęciem medyczno-społecznym jest rehabilitacja. Ze względu na cele jakie ma realizować, można wyróżnić kilka rodzajów rehabilitacji.

 

Rehabilitacja medyczna (lecznicza) – jej celem jest przywrócenie zdrowia i niwelowanie zmian, które zostały wywołane przez przebyte choroby bądź urazy. Przy wykorzystaniu różnych form aktywności fizycznej i psychicznej pobudza się proces leczenia. Należą do nich m.in.:

 • fizjoterapia (masaż, fizykoterapia, kinezyterapia),
 • terapia zajęciowa, 
 • psychoterapia, 
 • zaopatrzenie ortopedyczne (sprzęt ortopedyczny ułatwiający powrót do dobrostanu organizmu).

 

Rehabilitacja społeczna – jest skierowana do osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia i ma na celu uzyskanie samodzielności społecznej. W jej obrębie prowadzone są m.in. działania integracyjne, edukacyjne.

 

Rehabilitacja zawodowa – polega na usprawnieniach pozwalających na aktywację zawodową. Może przybierać np. formę poradnictwa zawodowego, tworzenia zakładów pracy chronionej.

Droga do przywrócenia sprawności

Rehabilitacja to czas trwania powrotu do dawnej sprawności, zależny przede wszystkim od stanu pacjenta – przy znacznej niepełnosprawności proces rehabilitacji będzie dłuższy i intensywniejszy. Rehabilitacja medyczna (określana także jako lecznicza) stanowi kompleksowe i zespołowe działanie na rzecz osoby niepełnosprawnej fizycznie lub psychicznie (lub z deficytem w ww. obszarach). Celem takiego działania jest przywrócenie danej osobie pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności fizycznej lub psychicznej, a w efekcie: także zdolności do wykonywania pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym. Współczesna definicja rehabilitacji podkreśla jej medyczno-społeczny charakter.

Usprawnienie

“Usprawnienie” to określenie, które najlepiej oddaje charakter działalności rehabilitantów działających w zespole ODNOVA CLINIC – naszą misją jest zapewnienie pacjentom wsparcia, dzięki któremu powrót do sprawności będzie możliwy jak najszybciej. W naszej klinice realizujemy szereg terapii i zabiegów z zakresu:

Zamknij

KONTAKT

ul. Porcelanowa 23 s, 40-246

Katowice Recepcja:
tel. +48 32 308 77 33
tel. +48 796 772 977
tel. +48 796 775 277
rejestracja@odnovaclinic.com

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek – Piątek:
07:00 – 21:00

Sobota:
07:00 – 16:00

Niedziela: zamknięte

Zobacz nas na: