Obraz Alt

Usługi

Rehabilitacja neurologiczna

Tutaj jesteś:

Rehabilitacja neurologiczna

Każda z usług zaczyna się 60 min konsultacją.

O cenę i terminy zapytaj w naszej recepcji.

CZAS TRWANIA: 60 min

Nowoczesne podejście do rehabilitacji neurologicznej bazuje na odpowiednio dobranym zespole terapeutycznym, którego celem jest jak najszybsza i jak najbardziej efektywna terapia. To terapia skrojona na miarę potrzeb pacjenta. Rehabilitacja neurologiczna definiowana jest jako proces i szereg działań, których celem jest optymalizacja udziału i funkcjonowania danej osoby w społeczeństwie. Najważniejsze jednak w całym procesie jest przywrócenie w możliwie najwyższym okresie jakości życia.

Czym jest rehabilitacja?

Rehabilitacja w chorobach neurologicznych nie powinna być traktowana jako szczególny rodzaj interwencji, a uwaga podczas doboru działań musi być skupiona na pacjencie jako osobie. Formułowane cele krótko- i długofalowe należy opierać o funkcjonowanie społeczne, sprawność fizyczną oraz sferę psychologiczną każdego pacjenta.

 

Specjaliści ODNOVA CLINC szczególną uwagę skupiają na łączeniu pracy terapeutów, którzy działają w kompleksowy sposób, w celu poprawy i wsparcia procesów regeneracji z rehabilitacją, zapewnieniem dobrostanu psycho-somatycznego, dietą, suplementacją oraz zaleceniami domowymi.

Naszym celem jest aby proponowane przez nas holistyczne podejście umożliwiło każdemu pacjentowi w przyjemny i jak najszybszy powrót do sprawności, skupiając się na układzie ruchu, nerwowym oraz jakości życia w domu po zakończeniu leczenia.

Cele i efekty terapii
neurologicznej

Na czym polega rehabilitacja neurologiczna? Działania z zakresu chorób układu nerwowego mają na celu przede wszystkim umożliwienie pacjentowi bycia w jak największym stopniu samodzielnym w codziennym funkcjonowaniu. Podnoszą jakość życia i poprawiają stan psychosomatyczny. Ma to na celu zapewnić pacjentowi poczucie niezależności i znacząco przyczynia się do podniesienia jakości życia. W przypadku tego ostatniego należy zwrócić uwagę, że dotyczy to nie tylko samego chorego, ale również osób najbliższych.

Cele do osiągnięcia, jakie stawiane są przed pacjentem, to m.in. skupienie na powrocie do:

 • samoopieki,
 • samopielęgnacji,
 • działania w społeczności i uczestnictwa w życiu społecznym,
 • dobrej relacji z otoczeniem,
 • dobrostanu psychicznego i fizycznego.

Terapia neurologiczna dla osób dorosłych

Nowoczesny proces terapeutyczny oraz rehabilitacja neuropsychologiczna dla dorosłych składają się na system kompleksowych działań terapeutycznych, których głównym celem jest redukcja objawów zaburzeń poznawczych i emocjonalno-społecznych, z zastosowaniem technik terapeutycznych oraz specjalistycznego sprzętu.
Analizując proces chorobowy można stwierdzić iż konkretne zaburzenia mogły powstać w wyniku organicznego uszkodzenia mózgu. U dorosłych tego typu rehabilitacja najczęściej jest związana z chorobami neurologicznymi, takimi jak m.in. udary, choroba Alzheimera czy stwardnienie rozsiane.

Do podstawowych wskazań zastosowania rehabilitacji neurologicznej należą także m.in.:

 • stan po operacji guza mózgu,
 • choroba Parkinsona,
 • stan po udarze mózgu
 • stan po urazie czaszkowo-mózgowym,
 • zespół Downa,
 • polineuropatie,
 • porażenie nerwu twarzowego typu Bella,
 • niepełnosprawności sprzężone,
 • zespół Brown-Sequarda,
 • rdzeniowy zanik mięśni (SMA),
 • stany po operacjach neurochirurgicznych,
 • stany po wypadkach komunikacyjnych,
 • wszystkie inne wynikające z uszkodzenia układu nerwowego.

Rehabilitacja neurologiczna Katowice – metody ODNOVA CLINIC

Dokładamy starań aby najlepsza rehabilitacja neurologiczna w Polsce mogła być w zasięgu naszych pacjentów. Specjaliści ODNOVA CLINIC pracują w oparciu o najnowsze doniesienia naukowe z Polski i całego świata. Skupiamy swoją uwagę na koncepcji całościowego (holistycznego) rozpatrywania, każdego przypadku. Celem naszych metod jest kompleksowość i wielofunkcyjność. Zakładamy, iż w przypadku każdego pacjenta powinno się zastosować indywidualny protokół medyczny według, którego prowadzony będzie następnie przyszły proces terapeutyczny. Innowacyjne metody pracy terapeutów oraz korzystanie z najnowocześniejszego sprzętu medycznego, umożliwiają nam w większości przypadków uzyskać pożądane efekty w procesie zdrowienia.

ODNOVA CLINIC prowadzi indywidualnie dobrane procedury medyczne, spersonalizowane do danej jednostki chorobowej oraz możliwości pacjenta. Łączymy elementy pracy terapeutów, terapii wodorowej, pulsacyjnego pola magnetycznego, suplementacji oraz innowacyjnych ćwiczeń dedykowanych do pracy w domu. Inną propozycją, którą w ramach rehabilitacji neuropsychologicznej oferują nasi specjaliści jest trening poznawczy oraz specjalistyczne ćwiczenia, prowadzone przez psychologa, rehabilitanta lub innego terapeutę.

Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii to jednak nie tylko praca terapeuty – a łączy się nie tylko z zastosowaniem samych ćwiczeń.

 • Usprawnianie wiąże się z całkowitą lub częściową zmianą dotychczasowego trybu życia. W grę wchodzi modyfikacja istniejących nawyków czy pozbywanie się barier architektonicznych towarzyszących w miejscu zamieszkania.
 • Równolegle z tymi zmianami pojawia się także zmieniona lub odmieniona partycypacja w życiu społecznym. Wymaga to od pacjenta, jak i jego najbliższych, adaptacji do nowych otaczających ich warunków.

Specjalista fizjoterapii jest osobą, która pomaga zdobyć niezbędne wskazówki, jak do takich modyfikacji doprowadzić, aby były jak na mniej uciążliwe w życiu codziennym. Jest to bardzo ważny aspekt, gdyż może się okazać, że wskazane zmiany wpływają pozytywnie na osiąganie nowych celów funkcjonalnych oraz utrzymywanie dotychczasowej sprawności bez utraty osiągniętych efektów terapeutycznych. Proces jest długofalowy i wymaga zaangażowania zespołu terapeutów, samego pacjenta, rodziny oraz najbliższego otoczenia, w którym pacjent przebywa

Rehabilitacja neurologiczna – główne założenia

Niezwykle ważne dla każdego pacjenta oraz jego rodziny jest szybka reakcja na podjęcie rehabilitacji po incydencie neurologicznym. Efekt, jakość oraz szybkość procesu terapeutycznego zależeć będą właśnie od tego jak szybko podjęte zostaną działania, aby przywrócić pacjentowi utraconą sprawność. Rehabilitacja neurologiczna dzieli się na rehabilitację wczesną oraz przewlekłą. Dobór właściwej terapii jest uzależniony od prezentowanej jednostki chorobowej. Działania powinny być zaplanowane w sposób mocno zindywidualizowany.

Kolejnym założeniem jest maksymalne ograniczenie niekorzystnych rezultatów funkcjonalnych. Dlatego niezbędnym aspektem jest zespół terapeutów. W skład którego muszą wchodzić specjaliści z różnych dziedzin. Taki multidyscyplinarny zespół składa się z: fizjoterapeuty, psychologa, neurologopedy, lekarza rehabilitacji, a w przypadku obecności schorzeń współistniejących – także innych specjalistów. Gwarancją tego jest skuteczność działania.

 

Nie bez znaczenia pozostaje także miejsce i atmosfera, w jakiej odbywają się zabiegi oraz cały proces usprawniania. Na jego skuteczność wpływa również poziom kompetencji ludzi tworzących zespół terapeutyczny oraz sprzęt użyty do rehabilitacji neurologicznej. Udowodniono, że odpowiednio wcześnie rozpoczęta interwencja w przypadku chorób neurologicznych może pomóc w całkowitym odzyskaniu sprawności funkcjonalnej lub przynajmniej mocno ograniczyć negatywne skutki schorzeń.

Jak przygotować się do zabiegów?

ODNOVA CLINIC jest w pełni przystosowana do pracy z pacjentem objętym dysfunkcją neurologiczną. Obiekt jest bez barier architektonicznych i znajduje się na parterze, co znacznie ułatwia dostępność do zabiegów i usług terapeuty.

 

Przygotowanie do wykonania zabiegu jest zależne od konkretnego problemu oraz rodzaju zalecanej terapii, o czym poinformuje specjalista. Podstawą jest zapewnienie pacjentowi wygody, komfortu i swobody ruchów. Wybierając się na zabieg, poza pozytywnym nastawieniem, warto zadbać o rzeczy jak:

 • wygodne ubranie (może być to np. ders lub inny wygodny strój),
 • obuwie umożliwiające swobodne poruszanie się, najlepiej na podgumowanej podeszwie (jednak nie powinny być to klapki czy sandały, a np. wygodne trampki)
 • niezbędny sprzęt, który umożliwia pacjentowi poruszanie (jak np. kule ortopedyczne, trójnóg, wózek ortopedyczny),
  woda do picia.

ODNOVA CLINIC oferuje pacjentom możliwość skorzystania z prysznica po zakończonym zabiegu.

Zamknij

KONTAKT

ul. Porcelanowa 23 s, 40-246

Katowice Recepcja:
tel. +48 32 308 77 33
tel. +48 796 772 977
tel. +48 796 775 277
rejestracja@odnovaclinic.com

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek – Piątek:
07:00 – 21:00

Sobota:
07:00 – 16:00

Niedziela: zamknięte

Zobacz nas na: